Strony

 1. Sprzedający - właścicielem i osobą sprzedającą produkty za pośrednictwem strony www.lillemo.pl jest Agnieszka Wiszowata.
 2. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się za pomocą formularza kontaktowego, który znajduje się tu: FORMULARZ lub poprzez adres mailowy kontakt@lillemo.pl
 3. Zamawiający - osoba dokonująca zakupów poprzez stronę www.lillemo.pl

Zakupy

 1. Sprzedaż towarów prowadzona jest przez osobę fizyczną za pośrednictwem internetu. 
 2. Aby skutecznie dokonać zakupu, należy mieć:
  • dostęp do komputera bądź innego sprzętu z dostępem do internetu oraz przeglądarki internetowej (Google, Chrome, Internet Explorer itp.) 
  • aktywny adres mailowy
  • dostęp do internetowego konta bankowego
 3. Zamówienie składane jest za pośrednictwem strony internetowej www.lillemo.pl
 4. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie (INSTRUKCJA), a następnie opłacić go wykonując przelew. Szczegółowe informacje dotyczące płatności oraz przesyłki znajdziesz TUTAJ
 5. Produkty na stronie www.lillemo.pl są dokładnie opisane. Przed zakupem zapoznaj się z ich specyfikacją, a także zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi używania wybranych przez Ciebie przedmiotów. 

Szczegółowa INSTRUKCJA zakupów

 1. Wybierz produkt i dodaj go do koszyka  klikając przycisk “DODAJ DO KOSZYKA” 
 2. Produkt znajduje się w koszyku. 
 3. Jeśli masz ochotę kontynuować zakupy, przejdź do głównej strony i dodaj kolejne produkty. 
 4. Jeśli w koszyku masz już wszystko i chcesz sfinalizować zakup, kliknij “REALIZUJ ZAMÓWIENIE”.
 5. Sprawdź zawartość koszyka. Jeśli Twoje zamówienie zgadza się, kliknij “REALIZUJ ZAMÓWIENIE”
 6. Podczas finalizacji zakupów wybierz opcję “Zamówienie jako gość” dla jednorazowej transakcji lub opcję “Zalogu się”, która pozwala śledzić postęp Twojego procesu zakupowego, dodać adresy i sprawdzić historię zakupów. Pamiętaj, że na każdym etapie możesz sprawdzić swoje zamówienie, kontaktując się bezpośrednio ze Sprzedającym. 
 7. Po wprowadzeniu danych adresowych, kliknij “REALIZUJ ZAMÓWIENIE”  i wybierz opcję wysyłki. Ponownie zatwierdź zakup klikając przycisk  "REALIZUJ ZAMÓWIENIE". Jeśli posiadasz lub realizujesz aktualny RABAT,  pod podsumowaniem kwoty znajdziesz miejsce na wpisanie KODU.  Jeśli korzystasz z KODU dla wszystkich klientów (np. rabat z okazji Dnia Dziecka), kod wyświetli się samoistnie, wystarczy go kliknąć, by dodał się w okienku i zliczył kwotę. 
 8. Na stronie pojawią się informacje dotyczące Twojego zamówienia oraz informacje niezbędne do wykonania przelewu. 
 9. Na każdym etapie składania zamówienia możesz je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków. Możesz wyjść do strony głównej klikając w górny baner lub logo sklepu, lub klikając w ikonę powrotu do poprzedniej strony. Zamówienie niezatwierdzone i/ lub nieopłacone, zostanie automatycznie anulowane.
 10. Na wskazany przez Ciebie adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia. W treści wiadomości e-mail otrzymasz zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

 

CENY

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Zamawiającego.
 3. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.
 4. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 1. Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej www.lillemo.pl  są dostępne.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Zamawiających, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku braku danego towaru w magazynie, Zamawiający zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Zamawiającego).
 2. Jeśli Zamawiający nie chce, aby zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski i zagranicą. W przypadku wysyłki poza granice Polski, prosimy o wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym w celu indywidualnej wyceny przesyłki zamówienia. 
 2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego złożenia. Realizacja rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedającego. 
 3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Zamawiającego w ciągu maksymalnie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od przekazania go do realizacji.
 4. Przesyłki nadawane są za pomocą firmy InPost - przewidywany czas dostawy to 1-2 dni robocze. 
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Zamawiającemu.

FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 1. Przelew tradycyjny: Zamawiający samodzielnie dokonuje przelewu bankowego na podany w zamówieniu numer konta. Numer konta bankowego, na które ZAWSZE dokonywane są przelewy za zamówienia to: 
  04116022020000000275248320 (Millenium Bank)

UMOWA I TERMIN UMOWY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.lillemo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").
 2. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru, do poinformowania Zamawiającego o braku towaru w takim terminie.
 3. W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy bezzwłocznie przekazać odpowiednią informację Sprzedającego, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.
 4. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 11 dni roboczych.

KOSZT DOSTAWY

 1. Koszt dostawy w sklepie www.lillemo.pl są zależne od wielkości oraz wagi paczki - zamówionych produktów.
 2. Koszt dostawy może ulec zmianie w zależności od wielkości zamówienia. Szczegółowy cennik wraz z informacjami o czasach dostawy dostępny jest w zakładce 'INFORMACJE O WYSYŁCE'.

ZWROT ZAMÓWIENIA – odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Zamawiającego i Sprzedającego podlegają zwrotowi.
 2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy wymaga złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić m.in. poprzez wydrukowanie i wypełnienie dostępnego online formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" (link do formularza) zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i wysłania dokumentu do Sprzedającego przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu. Zamawiający jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.
 3. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:
  Agnieszka Wiszowata
  Turośń Dolna 3a
  18-106 Turośń Dolna
 5. Zamawiający zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
 6. Pieniądze zwrócone zostaną Zamawiającemu we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego w chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym i niezmienionym.
 8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJA

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Zamawiającemu będącemu konsumentem.
 3. Zamawiający będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady towaru, Zamawiający zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji m.in. poprzez wydrukowanie i wypełnienie dostępnego online formularza "Zgłoszenie reklamacji" (link do formularza).
 6. Roszczenia wynikające z gwarancji, zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:
  Agnieszka Wiszowata
  Turośń Dolna 3a
  18-106 Turośń Dolna
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedający niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Zamawiającego, zwróci się do Zamawiającego o ich uzupełnienie.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający wyśle do Zamawiającego produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Zamawiającemu pełną kwotę.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
 10. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń, Zamawiający może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.
 2. Klient ma dwie możliwości aby skorzystać z ww. uprawnienia:
  • należy wysłać maila na adres kontakt@lillemo.pl, z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.
  • kontakt ze sklepem internetowym poprzez formularz kontaktowy, na witrynie sklepu online i pod mailem kontakt@lillemo.pl 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie wystawia paragonu fiskalnego. Na życzenie Zamawiającego może dołączyć rachunek bądź fakturę.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Zamawiającego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie Zamawiający będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące odpowiednie przepisy prawne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, a brak tej zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia.
 2. Dane osobowe Zamawiającego są zbierane i przetwarzane w celu wykonania przedmioty umowy i realizacji złożonego zamówienia.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Zamawiającemu materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy Lille Mo w tym na przesyłanie Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.
 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 5. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Wiszowata. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6.  Użytkownik Serwisu wg nowych przepisów RODO z 25.05.2018 ma prawo w każdej chwili wymagać od Serwisu:
  • prawa do bycia zapomnianym, czyli prawo do całkowitego usunięcia jego danych,
  • uprawnienie do żądania przeniesienia danych, czyli przekazania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu przez osobę fizyczną administratorowi,
  • dostępu i wglądu w swoje dane.